مدیران مجموعه

 • قاسم هنرمند

  مدیر کل

  • نام و نام خانوادگی: قاسم هنرمند
  • اطلاعات تماس:165 -05138791820
  • پست الکترونیک: info@pardisanhotel.com
 • حمیدرضا غفاریان

  مدیر مالی

 • سید مجید سید شریفی

  مدیر غذا و نوشابه

  • نام و نام خانوادگی: سید مجید سید شریفی
  • اطلاعات تماس:177- 05138791820
  • پست الکترونیک: reservation@pardisanhotel.com
 • کوروش زمانی

  مدیر اقامت

  • نام و نام خانوادگی: کوروش زمانی
  • اطلاعات تماس:240- 05138791820
  • پست الکترونیک: reservation@pardisanhotel.com