مدیران مجموعه

 • قاسم هنرمند

  مدیر کل

  • نام و نام خانوادگی: قاسم هنرمند
  • اطلاعات تماس:165 -05138791820
  • پست الکترونیک: info@pardisanhotel.com
 • حمیدرضا غفاریان

  مدیر مالی

 • کوروش زمانی

  مدیر اقامت

  • نام و نام خانوادگی: کوروش زمانی
  • اطلاعات تماس:240- 05138791820
  • پست الکترونیک: reservation@pardisanhotel.com
 • عصمت السادات کوچکی

  مدیر غذا، نوشابه و تشریفات

  • نام و نام خانوادگی: عصمت السادات کوچکی
  • اطلاعات تماس:05138791820-177
  • پست الکترونیک: ...