مدیران مجموعه

 • محسن عباسی

  مدیر هتل

  • نام و نام خانوادگی: محسن عباسی
  • اطلاعات تماس:145 -05138791820
  • پست الکترونیک: info@pardisanhotel.com
 • ابوذر معتمدی

  مدیر مالی

 • جواد حقیرزاده

  مدیر غذا، نوشیدنی و تشریفات

  • نام و نام خانوادگی: جواد حقیرزاده
  • اطلاعات تماس:05138791820-177
  • پست الکترونیک: ...
 • عصمت محمدزاده

  مدیر رزرواسیون

  • نام و نام خانوادگی: عصمت محمدزاده
  • اطلاعات تماس:185- 05138791820
  • پست الکترونیک: ...
 • جواد نجاری

  سرآشپز

  • نام و نام خانوادگی: جواد نجاری
  • اطلاعات تماس:151- 05138791820
  • پست الکترونیک: ...
 • حسن مهوشی

  مدیر داخلی - مدیرمنابع انسانی و امور اداری

  • نام و نام خانوادگی: حسن مهوشی
  • اطلاعات تماس:138- 05138791820
  • پست الکترونیک: ...
 • شیرین شجاعی

  مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل

  • نام و نام خانوادگی: شیرین شجاعی
  • اطلاعات تماس:134- 05138791820
  • پست الکترونیک: ...
 • تقی‌آبادی

  مدیریت تدارکات

  • نام و نام خانوادگی: تقی‌آبادی
  • اطلاعات تماس:162- 05138791820
  • پست الکترونیک: ...