مدیران مجموعه

 • محسن عباسی

  مدیر هتل

  • نام و نام خانوادگی: محسن عباسی
  • اطلاعات تماس:145 -05138791820
  • پست الکترونیک: info@pardisanhotel.com
 • ابوذر معتمدی

  مدیر مالی

 • جواد حقیرزاده

  مدیر غذا، نوشیدنی و تشریفات

  • نام و نام خانوادگی: جواد حقیرزاده
  • اطلاعات تماس:05138791820-177
  • پست الکترونیک: ...
 • عصمت محمدزاده

  مدیر رزرواسیون

  • نام و نام خانوادگی: عصمت محمدزاده
  • اطلاعات تماس:185- 05138791820
  • پست الکترونیک: ...
 • سید محمد قندهاری

  مدیرمنابع انسانی و امور اداری و مدیریت IT

  • نام و نام خانوادگی: سید محمد قندهاری
  • اطلاعات تماس:145 -05138791820
  • پست الکترونیک: ...
 • میترا حسن زاده

  سرپرست مجموعه آبی بانوان

  • نام و نام خانوادگی: میترا حسن زاده
  • اطلاعات تماس:198- 05138791820
  • پست الکترونیک: ...
 • سلمان رحیمیان

  سرپرست مجموعه آبی آقایان

  • نام و نام خانوادگی: سلمان رحیمیان
  • اطلاعات تماس:198- 05138791820
  • پست الکترونیک: ...
 • جواد نجاری

  سرآشپز

  • نام و نام خانوادگی: جواد نجاری
  • اطلاعات تماس:151- 05138791820
  • پست الکترونیک: ...
 1 2