فروشگاه

فروشگاه های موجود در لابی هتل فرصتی است مقتضی ومناسب برای خرید سوغات و یادگار از مشهد مقدس جهت بهترین دوستان و آشنایان.