تشکر از پرسنل

امتیاز میهمان به هتل:
5
پرسنل بسیار مهربان و مودب بزرگترین نقطه قوت این هتل میباشد.

گالری عکس های میهمان: