آغاز چهل و هشتمین گردهمایی روسای دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی کشور در هتل پردیسان

آغاز چهل و هشتمین گردهمایی روسای دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی کشور در هتل پردیسان
چهل و هشتمین گردهمایی روسای دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی کشور در سالن کنفرانس خیام هتل پردیسان برگزار می شود.
در این گردهمایی که از امروز در هتل پردیسان آغاز شده است، بیش از 50 نفر از روسای دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور حضور دارند.
این گردهمایی هر 2 سال یکبار در کشور برگزار می شود و در هر دوره نیز یک موضوع کلی مورد بررسی قرار می گیرد.
مهارت افزایش دانشجویان کشاورزی، جنبه های تحقق مهارت آموزشی، نقش دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی در حل بحران آب و ... از جمله مهم ترین اهداف برگزاری این گردهمایی به شمار می رود.
ارتقاء مهارت کافی دانشجویان برای ورود به بازار کار و مسئولیت پذیری برای حل بحران آب موضوع دیگری است که در چهل و هشتمین گردهمایی روسای دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
لازم به یادآوری است، چهل و هشتمین گردهمایی روسای دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی کشور طی روزهای سوم و چهارم مرداد ماه جاری در هتل پردیسان در حال برگزاری است.


  • تاریخ درج تاریخ درج: 3 مرداد 1396