اولین گردهمایی اتومبیل های فولکس واگن در هتل پردیسان

اولین گردهمایی اتومبیل های فولکس واگن در هتل پردیسان
اولین گردهمایی اتومبیل های فولکس واگن با همکاری مشترک هتل پردیسان و کمیته کلاسیک استان خراسان در محوطه هتل برگذار گردید
در این نمایشگاه که از ساعت 16 تا 21 ادامه داشت تعداد 25 دستگاه ازانواع فولکس از مدل  1954 تا  1985  شامل فلوکس سواری ، استیشن ،گلف،باگی و بیمتل بمعرفی نمایش گذاشته شد.
آقای هاشم نساج کریمی رییس کمیته کلاسیک در این مورد اظعار داشت :"اتومبیل فولکس واگن که در سال 1938 پا به عرصه تولید و رقابت گذاشت در اوایل ده 30 شمسی وارد ایران شد  و مردم خاطرات زیادی از این اتومبیل  کوچک دارند لذا نمایشگاه  جذابیت زیادی برای مردم دارد"ایشان از همکاری ارزشمند مدیریت هتل پردیسان در این امر فرهنگی سپاسگذاری کردند.
  • تاریخ درج تاریخ درج: 3 خرداد 1395