بازدید مدیران هتل پردیسان از غرفه مرکز آموزش علمی کاربردی هتلداری و جهانگردی پردیسان

بازدید مدیران هتل پردیسان از غرفه مرکز آموزش علمی کاربردی هتلداری و جهانگردی پردیسان
مدیران هتل پنج ستاره پردیسان از غرفه مرکز آموزش علمی کاربردی هتلداری و جهانگردی پردیسان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار مشهد بازدید کردند.
لازم به یادآوری است، این نمایشگاه از هفدهم تا بیستم آذر ماه جاری در محل نمایشگاه بین المللی مشهد در حال برگزاری است.

  • تاریخ درج تاریخ درج: 19 آذر 1396