برش کیک اختتامیه نمایشگاه هفته پژوهش در غرفه مرکز آموزش علمی کاربردی و جهانگردی پردیسان

برش کیک اختتامیه نمایشگاه هفته پژوهش در غرفه مرکز آموزش علمی کاربردی و جهانگردی پردیسان
کیک اختتامیه نمایشگاه هفته پژوهش در غرفه مرکز آموزش علمی کاربردی و جهانگردی پردیسان توسط مسئولان استانی برش زده شد  • تاریخ درج تاریخ درج: 21 آذر 1396