برگزاری اولین کنگره بین المللی گلوکوم در هتل پردیسان مشهد

برگزاری اولین کنگره بین المللی گلوکوم در هتل پردیسان مشهد

هتل پردیسان میزبان اولین کنگره بین المللی تازه های گلوکوم در مشهد بود. این کنگره توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با مشارکت صاحب نظران داخلی و بین المللی به مدت دو روز در محل سالن های همایش این هتل برگزار شد.


  • تاریخ درج تاریخ درج: 6 خرداد 1394