برگزاری جلسه مجمع علوم و صنایع غذایی شمال شرق کشور در هتل پردیسان

برگزاری جلسه مجمع علوم و صنایع غذایی شمال شرق کشور در هتل پردیسان
تخستین جلسه مجمع هیات موسس انجمن علوم و صنایع غذایی شعبه شمال شرق کشور در سالن کنفرانس حافظ هتل پردیسان برگزار شد.
در این جلسه که حدود 30 نفر از مدیران عامل کارخانجات صنایبع غذایی خراسان رضوی، اعضاء هیات علمی دانشگاه ها به همراه مدیران انجمن علوم وصنایع غذایی ایران حضور داشتند، حاضران درخصوص مباحثی نظیر افزایش ارتباط میان دانشگاه و صنعت در این عرصه و توسعه کمی و کیفی کارخانجات داخلی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
گسترش و پیشبرد و ارتقاء سطح علمی، توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص دانشگاه و صنعت، بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پزوهشی در زمینه های مرتبط با علوم و صنایع غذایی از طریق ایجاد نمایندگی انجمن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان به عنوان تنها نماینده انجمن علوم و صنایع غذایی ایران در شمال شرق کشور، مهم ترین محورهای این جلسه را به خود اختصاص داد.
لازم به یادآوری است، نخستین جلسه مجمع هیات موسس انجمن علوم و صنایع غذایی شمال شرق کشور توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان برگزار شد.
  • تاریخ درج تاریخ درج: 13 آبان 1395