برگزاری سمینار «مفاهیم آینده برای نمایشگاه های تخصصی و عمومی» در هتل پردیسان

برگزاری سمینار «مفاهیم آینده برای نمایشگاه های تخصصی و عمومی» در هتل پردیسان
سمینار مدیریت نمایشگاهی «مفاهیم آینده برای نمایشگاه های تخصصی و عمومی (B2B و B2C)» در سالن همایش خیام هتل پنج ستاره پردیسان مشهد برگزار شد.
در این همایش که توسط شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد، حدود 50 نفر از کارکنان نمایشگاه بین المللی مشهد و همچنین شرکت های برگزار کننده نمایشگاه حضورداشتند.
افزایش سطح علمی کارکنان نمایشگاه و شرکت های برگزار کننده، مهم ترین هدف برگزاری این همایش را به خود اختصاص داده است.
لازم به یادآوری است، خانم کارلا یوگر، سخنرانی سمینار مدیریت نمایشگاهی «مفاهیم آینده برای نمایشگاه های تخصصی و عمومی (B2B و B2C)» را بر عهده داشتند.

  • تاریخ درج تاریخ درج: 22 مرداد 1397