برگزاری مراسم تکریم و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی در هتل پردیسان

برگزاری مراسم تکریم و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی در هتل پردیسان  • تاریخ درج تاریخ درج: 12 تیر 1396