برگزاری همایش بزرگ موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی در هتل پردیسان

برگزاری همایش بزرگ موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی در هتل پردیسان
پنجمین همایش بزرگ موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی استان خراسان رضوی (نگهبان محله) در آمفی تئاتر هتل پردیسان برگزار شد.
در این همایش که توسط پلیس پیشگیری فرماندهی خراسان رضوی در هفته ناجا برگزار شد، حدود 400 نفر از مسئولان نظامی، سیاسی، امنیتی و قضایی استان، مدیران صنایع، اتحادیه طلا و جواهر و همچنین نگهبانان محله حضور داشتند.
پیشگیری از وقوع جرم و جلب مشارکت عمومی به منظور تامین نظم و امنیت، هدف اصلی پنجمین همایش بزرگ موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است.
الزام نسبت به استفاده از نگهبانان مورد تایید ناجا، شناسایی و معرفی ویژگی های نگهبانان محله و ...، مهم ترین محورهای این همایش به شمار می رود.
لازم به یادآوری است، پنجمین همایش بزرگ موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی استان خراسان رضوی (نگهبان محله)، امروز در آمفی تئاتر هتل پردیسان برگزار شد.
  • تاریخ درج تاریخ درج: 14 مهر 1395