برگزاری همایش روابط عمومی های ادارجات کل کشور در هتل پردیسان

برگزاری همایش روابط عمومی های ادارجات کل کشور در هتل پردیسان

هتل پردیسان چهارشنبه و پنج شنبه 31 تیرماه میزبان مدیران روابط عمومی های سازمان های دولتی و نهادهای غیر دولتی کشور بود. این همایش دو روزه با حضور استادان برجسته این حوزه برگزار شد.


  • تاریخ درج تاریخ درج: 31 تیر 1394