برگزاری همایش و کارگروه تخصصی اورولوژی در هتل پردیسان مشهد

برگزاری همایش و کارگروه تخصصی اورولوژی در هتل پردیسان مشهد
همایش تخصصی یک روزه ارولوژی با موضوع سنگ های ادراری روز پنج شنبه دوم دی ماه با حضور اساتید برجسته داخلی و همکاری انجمن اورولوزی شاخه خراسان در محل سالن های همایش هتل پردیسان برگزار شد.
  • تاریخ درج تاریخ درج: 3 دی 1394