برگزاری کارگاه آموزشی بازنگری دستورالعمل‌های سامانه‌های کمک‌ناوبری در هتل پردیسان

برگزاری کارگاه آموزشی بازنگری دستورالعمل‌های سامانه‌های کمک‌ناوبری در هتل پردیسان
دومین کارگاه آموزشی بازنگری دستورالعمل های سامانه های کمک ناوبری در سالن همایش خیام هتل پردیسان برگزار شد.
این همایش دو روزه، توسط اداره کل ارتباطات و ناوبری شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به میزبانی اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی برگزار شده است.
در دومین کارگاه آموزشی بازنگری دستورالعمل های سامانه های کمک ناوبری، 80 نفر از کارشناسان، مدیران و متخصصان اداره های مهندسی الکترونیک فرودگاه های تمامی استان های کشور حضور داشتند.
از شاخص ترین میهمانان این همایش، می توان به مهندس خدایی؛ قائم مام ریاست سازمان هواپیمایی کشور، امیرانی؛ مدیرکل ارتباطات ناوبری شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و قاسم زاده؛ مدیر کل فرودگاه ها خراسان رضوی، اشاره کرد. بازنگری دستورالعمل های امانه های کمک ناوبری، مهم ترین هدف از برگزاری این کارگاه را به خود اختصاص داده شده است.
بازنگري و بهبود فرم هاي SMM، بازنگري و بهبود فرم هاي Ground Check، بازنگري و بهبود دستورالعمل هاي پشتيباني و نگهداري، تهيه دستورالعمل يا آيين نامه بمنظور امكان بهبود و افزايش مدت اعتبار وارسي پروازي سامانه هاي كمك ناوبري، بازنگري در فرم هاي وارسي پروازي و رفع عيب دستگاه، اضافه کردن فرم هاي بردها و قطعات يدكي، دستگاه هاي اندازه گيري و كاليبراسيون مربوطه و ... از جمله محورهایی می باشد که در این کارگاه، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
لازم به یادآوری است، دومین کارگاه آموزشی بازنگری دستورالعمل های سامانه های کمک ناوبری طی روزهای دوشنبه، بیست و نهم و سه شنبه، سی ام آذر ماه جاری، در سالن همایش خیام هتل پردیسان برگزار شده است.


  • تاریخ درج تاریخ درج: 30 آذر 1395