برگزاری گردهمایی مدیران راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در هتل پردیسان

برگزاری گردهمایی مدیران راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در هتل پردیسان
این دومین گردهمایی است که پس از انتقال وظایف معاونت راهداری اداره کل راه و شهرسازی با اداره کل حمل و نقل و پایانه ای برگزار می شود. در این گردهمایی، 70 نفر از روسای ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان های استان خراسان رضوی و همچنین روسای ستادی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای حضور داشتند.
 برنامه ریزی برای طرح نوروزی سال 1396، مهم ترین هدف از برگزاری این گردهمایی بوده است. حمل و نقل مسافران و زائران نوروزی به مشهد، نگهداری راه ها، ارتقاء ایمنی حمل و نقل جاده ای، تبیین برنامه های نوروزی برای رفاه زائران و مسافران و ... محورهای گردهمایی مدیران راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است.


  • تاریخ درج تاریخ درج: 2 اسفند 1395