حضور جناب آقای دکتر منصور غلامی؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هتل پردیسان

حضور جناب آقای دکتر منصور غلامی؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هتل پردیسان
حضور جناب آقای دکتر منصور غلامی؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هتل پنج ستاره پردیسان

  • تاریخ درج تاریخ درج: 8 اردیبهشت 1397