حضور میهمانان ویژه در هتل پردیسان

حضور میهمانان ویژه در هتل پردیسان
سید محمد بهشتی؛ رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دکتر عبدالرضا باقری؛ قائم مقام وزیر علوم تحقیقات و فناوری، دکتر محمد کافی؛ رییس دانشگاه فردوسی مشهد، ابوالفضل مکرمی فر؛ رییس میراث فرهنگی خراسان رضوی به همراه جمعی دیگر در هتل پنج ستاره پردیسان مشهد حضور یافتند و از بخش های مختلف آن بازدید کردند.
  • تاریخ درج تاریخ درج: 8 اردیبهشت 1397