حضور هیات رئیسه فدراسیون و روسای هیاتهای فوتبال سراسر کشور در هتل پردیسان

حضور هیات رئیسه فدراسیون و روسای هیاتهای فوتبال سراسر کشور در هتل پردیسان

به گزارش روابط عمومی هتل پردیسان، گردهمایی روسای هیات های فوتبال استان ها امسال با مسئولین فدراسیون و اعضای هیات رئیسه به میزبانی هیئت استان خراسان رضوی برگزار شد. هم چنین کنفرانس مطبوعاتی رئیس فدراسیون فوتبال در هتل پردیسان برگزار شد.


  • تاریخ درج تاریخ درج: 19 اردیبهشت 1394