حضور وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان در هتل پردیسان

حضور وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان در هتل پردیسان
در این نشست که در سالن کنفرانس حافظ برگزار شد، 30 نفر از روسای شرکت های حمل و نقل افغانستان فعال در سراسر ایران، شرکت داشتند. این نشست توسط سرکنسول جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد برگزار شده است.
 بررسی مشکلات بخش ترانزیتی و سکتور خصوصی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران، ارایه راه حل های مربوط به آن، افزایش تعاملات اقتصادی دو سویه میان دو کشور و ... مهم ترین اهداف برگزاری این نشست را به خود اختصاص داده است. لازم به یادآوری است، نشست روسای شرکت های حمل و نقل افغاستانی فعال در ایران در هتل پردیسان برگزار شد.

  

  • تاریخ درج تاریخ درج: 19 بهمن 1395