حضور کارکنان هتل پردیسان در همایش رویکرد نوین به نوآوری و کارآفرینی در صنعت گردشگری

حضور کارکنان هتل پردیسان در همایش رویکرد نوین به نوآوری و کارآفرینی در صنعت گردشگری
همایش رویکرد نوین به نوآوری و کارآفرینی در صنعت گردشگری با حضور اساتید حوزه گردشگری داخلی و خارجی و هم چنین دانشجویان این حوزه از جمله کارکنان هتل پردیسان مورخ دوم آذر ماه برگزار شد.
  • تاریخ درج تاریخ درج: 2 آذر 1394