دوره آموزشی کشوری «رایانش ابری» در هتل پردیسان برگزار شد

دوره آموزشی کشوری «رایانش ابری» در هتل پردیسان برگزار شد
 دوره آموزشی کشوری «رایانش ابری» در سالن کنفرانس خیام هتل پردیسان برگزار شد.
در این دوره آموزشی که توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی برگزار شده است، بیش از 50 نفر از روسای اداره ها و کارشناسان فناوری اطلاعات و اتباطات سراسر کشور و همچنین مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات وارتباطات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و معاون وی، حضور داشته اند.
با توجه به تصویب دوره های فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط سازمان برنامه و بودجه ویژه مدیران و کارکنان این عرصه، این دوره آموزشی کشوری برگزار شده است.
این برای نخستین بار است که دوره ای با عنوان «رایانش ابری» توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی اجرا شده است.
در این دوره که با هدف فراهم کردن دسترسی آسان کاربران و کاهش هزینه ها از طریق شبکه برگزار شده است، در خصوص مباحثی همچون آشنایی با مفاهیم رایانش ابری و ضرورت آن، معماری رایانش ابری، انواع پردازش ابری، انواع پردازش ابری بر اساس آرایش و توسعه، مزایا و معایب ناشی از پردازش ابری و خدمات مبتنی بر ان، چالش ها و مخاطرات ناشی از رایانش ابری، چارچوب به کار گیری و استفاده از خدمات رایانش ابری، مبانی امنیت در رایانش ابری و ... به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.  • تاریخ درج تاریخ درج: 19 آبان 1395