دوره توانمندسازی کارکنان هتل پردیسان برگزار شد

دوره توانمندسازی کارکنان هتل پردیسان برگزار شد

طرح توانمندسازی کارکنان هتل پردیسان، ویژه واحد خدمات غذایی این هتل برگزار شد

در این دوره که 25 نفر از پرسنل بخش غذا و نوشابه حضور داشتند، امیرحسین اخلاقی پور، مدرس دانشگاه در رشته هتلداری، به بررسی و تحلیل موضوعاتی نظیرتعریف خدمت، زنجیره خدمت، توجه به خود و میهمان و همچنین رفع نیازهای میهمان، با محوریت امنیت، احترام و بهداشت، پرداخت.

با توجه به این که اهمیت بازآموزی، توانمندسازی و به روز کردن اطلاعات کارکنان، یکی از اهداف عالی هتل پردیسان به شمار می رود و همچنین بر اساس نیازسنجی صورت گرفته، طرح توانمدسازی کارکنان این هتل، طی سال جاری در قالب سلسله جلساتی ویژه تمامی واحدها و با هماهنگی بخش آموزش، هر هفته در روزهای زوج برگزار خواهد شد.

آموزش چهره به چهره در محل کار کارکنان نیز یکی دیگر از اهداف این دوره را به خود اختصاص می دهد.


  • تاریخ درج تاریخ درج: 31 خرداد 1395