دومین سمپوزیوم ویروس «زیکا» در هتل پردیسان برگزار شد

دومین سمپوزیوم ویروس «زیکا» در هتل پردیسان برگزار شد

دومین سمپوزیوم ویروس «زیکا، واقعیت های علمی و چالش ها»، با حضور جمعی از پزشکان و مسئولان در هتل پردیسان مشهد برگزار شد.

این همایش همزمان با کل کشور، توسط گروه ایمونولوژی و بیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با همکاری مرکز مدیریت بیماری های واگیر، کمیته کشور زیکا (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و سازمان جهانی بهداشت برگزار شد.

در این همایش که اعضای هیات علمی دانشگاه، اعضاء کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان، معاونین بهداشت شهرستانهای تابعه و روسای مراکز پنجگانه مشهد، گروههای تخصصی شامل امتیاز بازآموزی، مسئولین واحدهای بیماری ها، بهداشت محیط،
کارشناسان حشره شناسی و مسئولان پایگاه های مراقبت مرزی حضور داشتند، شرکت کنندگان از آخرین اطلاعات و دستورالعمل های مربوط به بیماری زیکا اطلاع یافتند.

دکتر محمد جعفر صادقی، مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این همایش بیان کرد: تا کنون گزارشی از ابتلا به بیماری زیکا در مناطق زیر پوشش دانشگاه و دیگر مناطق کشور گزارش نشده است.


  • تاریخ درج تاریخ درج: 27 خرداد 1395