رئیس حزب الوحدویه دموکراته الاشتراکی از موریتانی

رئیس حزب الوحدویه دموکراته الاشتراکی از موریتانی
 رئیس حزب الوحدویه دموکراته الاشتراکی از کشور موریتانی گفت: صهیونیسم و آمریکا، راس فتنه در جهان هستند. محفوظ ولد عزیز با بیان این که هدف دشمن صهیونیستی و کشور آمریکا این است که جوامع اسلامی به پیشرفت فرهنگی و اقتصادی دست نیابند، افزود: باید تمام تلاش خود را برای مقابله با دشمنان به کار بست.
 وی ادامه داد: این دشمنان تمام تلاش خود را به کار می بندند تا با احیاء اختلافات مذهبی و جنگ بین جوامع اسلامی، آن ها را به مسائل حاشیه ای برانند. ولد عزیز، آل صعود را عامل فتنه در جهان اسلام دانست و بیان کرد: آل صعود نمی خواهد جهان اسلام به وحدت برسد.
وی با اشاره به این که جمهوری اسلامی ایران، عام وحدت میان مسلمانان است، افزود: جمهوری اسلامی ایران و امام خمینی(ره)، نقش به سزایی در معرفی اسلام و وحدت اسلامی به جهان اسلام داشته است. رئیس حزب الوحدویه دموکراته الاشتراکی کشور موریتانی، انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی اسلامی 2017 را نقطه آغازی حتی برای نسل های آینده عنوان کرد. ولد عزیز ادامه داد: باید به فرموده امام خمینی (ره)، دست به دست هم دهیم و قدس را آزاد کنیم و این اتحاد اسلامی می تواند از همین رویداد آغاز شود.


  • تاریخ درج تاریخ درج: 5 بهمن 1395