رئیس دانشگاه کابل:

رئیس دانشگاه کابل:
رئیس دانشگاه کابل گفت: انتخاب مشهد بعنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام ، سبب تخلیق مدنیت و فرهنگ اسلامی در جهان اسلام خواهد شد. حمیدالله فاروقی در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2017 اظهار کرد: مشهد، شهری با پیشینه تاریخی فراوان است و جایگاه بسیار شامخی از لحاظ دینی، اسلامی و فرهنگی دارد، یقینا انتخاب این شهر توسط سازمان جهانی آیسسکو بعنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام انتخابی کاملا شایسته است.
 وی افزود: امروزه متاسفانه جهان اسلام از پدیده تروریسم و افراطی گری رنج می برد این نامگذاری ها و تخلیق این جایگاهها می تواند زمینه ساز وحدت و اخوت بیشتر مسلمانان جهان برای مقابله با این مصیبت ها در دنیا شود.
 مشاور رئیس جمهور کابل در امور تحصیلات عالی ادامه داد: این انتخاب مسئولیت بزرگ دیگری را بر روی شانه های مشهد اضافه می کند چرا که با توجه به عمق و غنای فرهنگی این شهر همانطور که در گذشته توانسته بعنوان یک مدنیت و یک دین در سایه صلح و اخوت و برادری نقش خود را به شایستگی ایفا کند، امروز نیز مطمئنا نقشی موثر در تخلیق مدنیت و فرهنگ اسلامی در جهان اسلام اجرا خواهد کرد.
  • تاریخ درج تاریخ درج: 8 بهمن 1395