سمینار آموزشی «بهای تمام شده بر مبنای فعالیت» در هتل پردیسان برگزار شد

سمینار آموزشی «بهای تمام شده بر مبنای فعالیت» در هتل پردیسان برگزار شد
در این سمینار که توسط شرکت پوپک سیستم پارت برپا شده است، 80 نفر از مدیران مالی و کارکنان حسابداری شرکت های تولیدی استان خراسان رضوی از جمله مشهد، نیشابور، فریمان، تربت جام و ... حضور داشتند.
 آشنایی با مفهوم سازمان های فرایندگرا، آشنایی با هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)، بهای تمام شده بر مبنای مبتنی بر زمان (ABCtd) و بررسی نمونه ای بهای تمام شده برای یک سازمان با سه روش ذکر شده، مهم ترین محورهای این سمینار به شمار می رود.
 علاوه بر این، می توان به مواردی همچون آشنایی با مفهوم فرایندهای کسب و کار، مقایسه سازمان های دارای رویکرد سنتی با رویکرد فرایندگرا، روش های مدل سازی فرایندهای کسب و کار، تعریف هزینه یابی بر مبنای فعالیت، ضرورت استفاده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت، مقایسه هزینه یابی بر مبنای فعالیت با روش هزینه یابی سنتی، روش استقرار بهای تمام شده بر مبنای فعالیت و ... اشاره کرد.
 لازم به یادآوری است، شرکت پوپک سیستم پارت از سال 1389 با هدف ارائه سیستم های نوین مدیریتی در امور مالی با استفاده از تجربیات متخصصان و خبرگان این صنعت آغاز به کار کرده است. با توجه به ارائه راهکارهای مناسب با شیوه فعالیت واحدهای صنعتی ، این مجموعه در سال 1390 با ثبت عنوان شرکت پوپک سیستم پارت به عنوان یک مجموعه ارزش آفرین در صنعت استان ادامه فعالیتهای خود را پی گرفت.
 این مجموعه از ابتدا ایجاد ارزش افزوده برای ذینفعان را سرلوحه فعالیتهای خویش قرار داده است؛ تلاش این مجموعه بر استفاده از راهکارهای تعالی سازمانی به همراه نرم افزارهای مناسب با در نظر گرفتن نیازهای فعلی و آینده مشتریان است.


  • تاریخ درج تاریخ درج: 16 بهمن 1395