سمینار تازه های نوروانکولوژی در هتل پردیسان برگزار شد

سمینار تازه های نوروانکولوژی در هتل پردیسان برگزار شد
سمینار تازه های نوروانکولوژی در سالن همایش خیام هتل پردیسان برگزار شد.
در این سمینار که توسط مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان امید برگزار شده است، بیش از 50 نفر از متخصصان گروه رادیوتراپی و انکولوژی، متخصصان جراحی مغز و اعصاب، متخصصان پاتولوژی و رادیولوژی و ... حضور داشتند.
دستیابی به آخرین دستاوردهای علمی در زمینه درمان و تشخیص تورمورهای مغزی، به روزرسانی اطلاعات پزشکان و ... بخشی از اهداف برگزاری سمینار تازه های نوروانکولوژی بوده است.
همچنین در این سمینار 3 پانل برگزار شد که شامل «چالش ها در درمان اولیه و عود گلیوما»، «چالش های درمانی تومورهای قاعده جمجمه» و «مشکلات تشخیص و درمان متاستاز مغز» بوده است.  • تاریخ درج تاریخ درج: 7 بهمن 1396