سمینار علمی «تازه های پرفشاری خون» در هتل پردیسان برگزار شد

سمینار علمی «تازه های پرفشاری خون» در هتل پردیسان برگزار شد
در این سمینار، 350 نفر از پزشکان عمومی و محققان داخلی، پزشکان خانواده شاغل در سیستم شبکه های بهداشتی درمان و نیز اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گروه های قلب و داخلی، به بررسی علل و درمان های پرفشاری خون پرداختند. آشنایی فراگیران با درمان های جدید در زمینه فشار خون بالا، نقش عوامل خطر در افزایش فشار خون و راهکارهای کاهش این عوامل برای افزایش سطح سلامت آحاد جامعه، مهم ترین اهداف برگزاری این سمینار را به خود اختصاص داده است.
همچنین، تشخیص، مکانیسم و بررسی فشار خون، مدیریت و درمان فشار خون، از جمله محورهایی به شمار می رود که در سمینار علمی تازه های پرفشاری خون، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این سمینار یک روزه توسط مرکز تحقیقات پیشگیری از آترواسکلروز دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با همکاری معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شده است. با توجه به برنامه خطرسنجی سکته های قلبی و نیز بیماری های قلبی و عروقی که به تازگی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد راه اندازی شده است، این سمینار با رویکرد بهینه سازی درمان پرفشاری خون در بیماران مبتلا برگزار شده است.


  • تاریخ درج تاریخ درج: 16 بهمن 1395