سمینار فنی آموزشی خدمات هایسنس در هتل پردیسان برگزار شد

سمینار فنی آموزشی خدمات هایسنس در هتل پردیسان برگزار شد
در این سمینار که توسط دفتر مرکزی شرکت صنایع زرین نمای کاسپین برگزار شد، 110 نفر از نمایندگان نصب و خدمات استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی حضور داشتند. آشنایی نمایندگان نصب و خدمات با محصولات جدید و رفع عیب های گفتاری، مهم ترین اهداف برگزاری این سمینار را به خود اختصاص داده است. آشنایی با خدمات دستگاه ها، بررسی مشکلات ابتدایی و عمده دستگاه ها، نحوه رفع عیب ها و ... محورهای دیگر سمینار فنی آموزشی خدمات کولر و یخچال های هایسنس به شمار می رود.
مشهد، چهارمین شهری است که از ابتدای سال جاری میزبان سمینار با موضوع فنی آموزشی خدمات کولر و یخچال های هایسنس توسط دفتر مرکزی شرکت صنایع زرین نمای کاسپین است. لازم به یادآوری است، هایسنس در سال 1969 به عنوان یک کارخانه کوچک تولید رادیو تاسیس شد و از آن زمان تا کنون به یک شرکت چند میلیارد دلاری جهانی با بیش از 60000 نیروی کار تبدیل شده است.

  • تاریخ درج تاریخ درج: 19 بهمن 1395