سمینار « مسایل حقوقی در مهندسی عمران و معماری » در هتل پردیسان برگزار شد

سمینار « مسایل حقوقی در مهندسی عمران و معماری » در هتل پردیسان برگزار شد
سمینار مسایل حقوقی در مهندسی عمران و معماری با عنوان «حقوق مهندسی در حوزه ساخت و ساز شهری» با شرکت ۲۵۰ نفر از مهندسان رشته های عمران و معماری در هتل پردیسان از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی و به همت گروه های تخصصی عمران و معماری برگزار شد.
در این سمینار یک روزه دکتر حمید کاظمی معاون پذیرش و آموزش سازمان ضمن خیر مقدم به حاضرین آشنایی با مسایل حقوقی و روشنگری های پیرامون قوانین و مقررات ملی ساختمان را مهم دانست و از مهندسین خواست توجه ویژه ای به حقوق مهندسی داشته باشند.
پس از آن مهندس کامیار میررضوی پژوهشگر و مدرس مباحث حقوقی مهندسی در حوزه ساخت و ساز شهری به عنوان سخنران سمینار، مسئولیت های حقوقی، مدنی، کیفری، جنایی و شورای انتظامی را برای مهندسین ناظر تشریح کرد.
وی گفت: یک مهندس بدون دانش حقوقی در حوادث ساختمانی دچار مشکلات فراوان خواهد شد و بعضاً در محاکم قضایی و یا شورای انتظامی به زندان، جریمه و حتی تا لغو پروانه اشتغال محکوم می شود.
وی که رئیس انجمن حقوق مهندسی ایران است، می افزاید: در خصوص این مبحث، مهندسین ناظر و مجری باید به گونه ای اعمال کنند، که در هنگام احداث ساختمان، گودبرداری در همسایگی آن هیچ گونه حوادث جانی و مالی ناشی از عدم رعایت اصول و موارد فنی و ایمنی اتفاق نیفتد.
وی ادامه داد: در غیر این صورت از آنجایی که مهندسین ناظر، طراح و مجری متعهد به مسئولیت در ساخت و ساز هستند در صورت وقوع حادثه ای در پروژه بایستی خسارت پرداخت کنند.
مهندس میررضوی بهترین راهکار برای تبرئه شدن یک مهندس در هنگام بروز حادثه جانی و مالی در محاکم قضایی ارایه به موقع گزارشات، مکاتبات، دستور کارها به مالک، مجری، طراح، ناظر، پیمانکاران دانست و افزود: در ماده ۳۵قانون نظام مهندسی تمام این موارد اشاره شده است.
 استاد میررضوی نسبت به بازگویی برخی پرونده های محاکمه مهندسین بالاخص ناظرین اشاره کردند . شایان ذکر است: شرکت کنندگان در این سمینار آموزشی از امتیاز تمدید در رشته های عمران و معماری برخوردار خواهد بود.  • تاریخ درج تاریخ درج: 16 مهر 1396