ششمین همایش گروه تخصصی شهرسازی در هتل پردیسان برگزار شد

ششمین همایش گروه تخصصی شهرسازی در هتل پردیسان برگزار شد

ششمین همایش سالانه گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی با رویکرد شهرسازی و شهر ایمن برگزار شد. در این همایش 350 نفر از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان، مدیران شهری در حوزه شهرسازی شهرداری ها، معاونت معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی، دفتر استانداری و معاونت عمرانی و همچنین مهندسان و دانشجوان رشته شهرسازی حضور داشتند.
 گردهمایی سالانه تمام صاحبان حرفه شهرسازی استان خراسان رضوی، بررسی خدمات حرفه ای و صلاحیت مهندسان شهرسازی، بررسی مشکلات موجود در حوزه شهرسازی شهر مشهد و استان، برنامه های استراتژیک در دست اقدام طی سال جاری و ...مهم ترین محورهای این همایش را به خود اختصاص داده است. لازم به یادآوری است، اجرای پروژه جامعه ایمن با شاخص های تبیین شده، اولن بار در شهر لیدکپیتک سوئد به اجرا گذاشته شد.
این شهر در سال 1989 به عنوان اولین شهر، به شبکه جهانی جوامع ایمن پیوست و مرکز همکاری های سازمان بهداشت جهان در امور جوامع ایمن در دانشگاه کارولینسکا سوئد مستقر شد. در این این پروژه، تحت عنوان طرح پیشگیری از حوادث در قالب جامعه ایمن از رف وزارت بهداشت و درمان در سال 1374 کلیدخورد و از سال 1386 با محوریت شورای سیاست گذاری جامعه ایمن، در شهرهای مخلف کشور به اجرا در آمد. مشهد نیز از سال 1391 با شعار داشتن زیربنایی مبتنی ر مشارکت و همکاری بین بخشی، پروژه جامعه ایمن را آغاز و پیگیری کرد.
 در حال حاضر 6 منطقه شهرداری مشهد، پروژه جامعه ایمن را آغاز کرده اند و همزمان با برنامه های مشهد 2017، اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن در این شهر برگزار خواهد شد.