فروردین 94 هتل پردیسان: میزبان برگزاری اولین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمار

فروردین 94 هتل پردیسان: میزبان برگزاری اولین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمار

کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمار با حضور پروفسور دیریر پیتت رهبر خارجی سازمان بهداشت جهانی و دکتر والتر زینک از کشور سوئیس و پروفسور ستو از کشور هنگ کنگ و دیگر پژوهشگران و دانشجویان برجسته داخلی و خارجی به مدت سه روز در هتل پردیسان برگزار شد.

  • تاریخ درج تاریخ درج: 2 اردیبهشت 1394