فعال بخش زبان شناسی دانشگاه مالزی

فعال بخش زبان شناسی دانشگاه مالزی
فعال بخش زبان شناسی دانشگاه مالزی گفت: مشهد 2017، فرصتی برای ایجاد وحدت و همدلی در جهان اسلام است. «فریدا نور» درباره انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی اسلامی در سال 2017 گفت: انتخاب مشهد در این رویداد، حرکت بسیار خوبی است، چراکه علاوه بر امکان معرفی آن به دیگر کشورها، فرصتی ایجاد شده تا به توان نمایندگان ملل مختلف را دور یکدیگر جمع کرد.
 وی ادامه داد: تا کنون مشهد را ندیده ام ولی در نگاه اول می توان گفت مشهد، شهری فرهنگی با پیشینه تاریخی و سنتی است. نور، انتخاب مشهد 2017 به عنوان پایتخت فرهنگی اسلامی را فرصتی برای آشنایی با ارزش های مختلف آن دانست و افزود: معتقد هستم این ارزش ها تنها توسط افراد همان کشور حفظ می شود و چنانچه نسل حاضر بتواند آن ها را حفظ کرده و به نسل های آینده منتقل کند، عملکرد بسیار موفقی خواهیم داشت.
 وی ادامه داد: علاوه بر این، حضور نمایندگان کشورهای مختلف در این رویداد، شرایط مناسبی را برای معرفی مشهد و کشور ایران از طریق اینترنت و وبسایت فراهم می کند و بدین وسیله می توان از دیدگاه های افراد کشورهای مختلف استفاده کرد. این دستیار پروفسور ادامه داد: با توجه به پیشینه تاریخی خوب شهر مشهد، چنانچه به عنوان شهری مذهبی به کشورهای دیگر معرفی نشود، ارزش هایش را از دست خواهد داد. نور با اشاره به تاثیر برگزار چنین رویدادهایی بر ایجاد وحدت و همدلی در جهان اسلام گفت: چنانچه به توان ضمن برگزاری رویدادهایی از این دست، از نظرات یکدیگر استفاده کرده، سوء تفاهم ها را بر طرف کنیم و هم زیستی خوب و مسالمت آمیزی با یکدیگر داشته باشیم، می توان تمامی مشکلات را نیز حل کرد. فعال بخش زبان شناسی دانشگاه مالزی درباره نحوه برگزاری رویداد بین المللی مشهد 2017 گفت: برنامه های بسیار جالب و جذابی در پیش رو داریم و امیدوارم این رویداد، هر ساله برای ارتباط بیشتر با افراد مختلف با هدف انتقال دیدگاه ها و نیز استفاده از تجربیات به دست آمده در کشور خود، برگزار شود.
  • تاریخ درج تاریخ درج: 5 بهمن 1395