مجمع سرمایه گذاران پروژه محور صاحب الزمان(ع) در هتل پردیسان برگزار شد

مجمع سرمایه گذاران پروژه محور صاحب الزمان(ع) در هتل پردیسان برگزار شد
مجمع سرمایه گذاران پروژه محور صاحب الزمان(ع) در سالن کنفرانس حافظ هتل پردیسان برگزار شد.
گروه سرمایه گذاری اقتصادی و تحقیقاتی انبوه سازان هشتم در این مجمع، میزبان 30 نفر از سرمایه گذاران زمین و ساختمان پروژه مذکور بودند که با هدف بررسی اقدامات نهایی این پروژه گرد هم جمع شده اند.
از جمله مهم ترین موضوعات این مجمع می توان به مباحث مالی، انتخاب نماینده از میان سرمایه گذاران زمین و ساختمان و همچنین هماهنگی به منظور اتمام پروژه اشاره کرد.
گروه سرمایه گذاری اقتصادی و تحقیقاتی انبوه سازان هشتم در اولین گام اجرائی خود اقدام به ساخت پروژه های بزرگ شناسه دار دراستان پهناورخراسان رضوی خصوصا پایتخت معنوی کشور نموده است.
بازگشائی محورصاحب الزمان حد فاصل میدان صاحب الزمان تا خیابان دانشگاه به منظور ترمیم بافت فرسوده شهری و اجرای پروژه های بزرگ تجاری – اداری و مسکونی در دو سوی آن و هم چنین اجرای برج بزرگ مسکونی در خیابان کفائی مطابق با آخرین دستاوردهای علمی و اصول نوین مهندسی درقالب الگوی جدید شهرسازی و پروژه مسکونی 350واحدی دکتر شریعتی در توحید شهرسبزوار با تکیه بر بینش فرهنگی - اسلامی ازاقدامات این شرکت درمدت کم فعالیت اقتصادی می باشد.
  • تاریخ درج تاریخ درج: 3 شهریور 1395