مجمع عمومی شرکت «همکار بتن» در هتل پردیسان برگزار شد

مجمع عمومی شرکت «همکار بتن» در هتل پردیسان برگزار شد

مجمع عمومی سهام داران شرکت «همکار بتن» در سالن کنفرانس خیام هتل پردیسان برگزار شد.

شرکت همکار بتن، 360 نفر سهام دار و 36 هزار و 414 سهام دارد که در این مجمع حدود 90 نفر از سهام داران آن حضور داشتند.

انتخابات بازرسان شرکت برای یک سال، تصویب ترازنامه، تعیین خط مشی آینده شرکت و برنامه استراتژیک سال جاری، مهم ترین موضوعات در دستور کار این نشست را به خود اختصاص داده است.

با توجه به رکود صنعت ساختمان و تعطیلی 14 شرکت تولید کننده بتن در سال گذشته، این شرکت درصدد است خطی مشی ویژه این بحران را اتخاذ کند.

لازم به یادآوری است، شرکت «همکار بتن» توليدکننده بتن و قطعات بتني با مهر استاندارد و متعلق به مهندسان معمار، راه و ساختمان است.

  • تاریخ درج تاریخ درج: 2 مرداد 1395