مدیر سایت مغرب نیوز

مدیر سایت مغرب نیوز
مدیر سایت مغرب نیوز گفت: پیام کشور ایران، آزادی، انسان دوستی، صلح به جهانیان است. محفوظ الجیلانی، انتخاب شهر مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی اسلامی را انتخابی شایسته و برگرفته از دستاوردهای این شهر به جهان اسلام، دانست و افزود: این رویداد، فرصتی است تا کشورهای اسلامی بتوانند از نزدیک با دستاوردهای فرهنگی و تاریخی شهر مشهد آشنا شوند. وی با بیان این که بر خلاف تصور عده ای که جمهوری اسلامی ایران را کشوری بسته می پندارند، اکنون تمامی این افراد شاهد استقبال بی نظیر ایران از تمامی مسلمانان خواهند بود. الجیلانی ادامه داد: برگزاری این رویداد در مشهد، تمام دیوارهایی که میان ایران و کشورهای اسلامی کشیده شده تا با هم آشنا نشوند، تخریب خواهد کرد و جهان اسلام، بیش از پیش با این کشور و نقش آن در جهان اسلام آشنا خواهد شد.
وی اضافه کرد: نخستین باری است که وارد شهر مشهد شده ام و بسیار خوشحال هستم که انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی اسلامی، فرصتی برای ملاقات با برادران دینی ام را فراهم کرده است. الجیلانی با اشاره به قدمت تاریخی مشهد گفت: این شهر جایگاه علما و دانشمندان بسیاری بوده است که دستاوردهای فراوانی به جهان اسلام تقدیم کرده اند. وی ادامه داد: اکنون که از مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام یاد می کنیم، در واقع تمامی دانشمندان و علمای این شهر را تجلیل کرده ایم؛ دانشمندانی که نامی نیکو را برای مشهد به ارمغان آورده ند و بدین واسطه امروز تمام جهان اسلام با عظمت این شهر آشنا خواهند شد. الجیلانی درباره نقش شهر مشهد برای گسترش فرهنگ اسلامی بیان کرد: ایران، کشوری است که به فرهنگ و پیشینه تاریخی و همچنین اسلام چنگ زد و در طول تاریخ از این دو دور نشد که این مهم تنها برای آن، بلکه برای جهانیان باعث افتخار و سربلندی نه است. مدیر سایت مغرب نیوز، داعش را دست نشانده آمریکا، صهیونیسم و کشورهای اروپایی دانست و افزود: این کشورها با هدف هلاکت جامعه اسلامی، داعش را راه انداخته اند. وی ادامه داد: تمامی کشورهای مختلف باید دست به دست هم داده و با برقراری اتحاد با یکدیگر، از اختلافات و تفرقه های ایجاد شده در جوامع اسلامی، پرهیز کنند. الجیلانی اضافه کرد: متاسفانه این کشورها جنگ ها و اختلافات را به مسائل مذهبی کشیده اند و جنگ شیعه و سنی به راه انداخته اند که خداوند هیچ گاه دستور نداده است.
وی با بیان این که در اسلام، گفت و گوی بین مذاهب داریم، نه جنگ بین مذاهب، گفت: این موضوعات، اختلافات بسیار ساده ای است که نباید باعث از بین رفتن وحدت جهان اسلام شود. الجیلانی ادامه داد: باید جلوی دخالت دشمنان جهان اسلام و طرز فکرهای داعشی و وهابی که سعی در پیاده کردن مقاصد صهیونیسم و آمریکا در جهان اسلام از طریق تخریب جامعه اسلامی و به جنگ کشیدن ملل اسلامی را دارند، ایستادگی کنیم. مدیر سایت مغرب نیوز، آزادی قدس را در اولویت اهداف کشورهای اسلامی قرار داد و افزود: باید از فلسطین آغاز کنیم و برای آزادی قدس عزیز، دست به دست دهیم. وی همچنین از دولت و مردم ایران برای کمک هایی که برای آزادی فلسطین و قدس و پشتیبانی از کشور سوریه انجام داده اند، تشکر کرد.


  • تاریخ درج تاریخ درج: 5 بهمن 1395