مسوول کمیسیون فرهنگی شورای اخوت اسلامی افغانستان

مسوول کمیسیون فرهنگی شورای اخوت اسلامی افغانستان
مسوول کمیسیون فرهنگی شورای اخوت اسلامی افغانستان گفت: مشهد، مرکزی برای انتشار صلح، برادری و اخوت در جهان اسلام است. رضوانی با اشاره به انتخاب شهر مقدس مشهد توسط سازمان جهانی آیسسکو به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2017 اظهار کرد: وجود مراکز مختلف فرهنگی ، ریشه تاریخی، شخصیت های بزرگ فرهنگی و اندیشمندان بزرگی که در مشهد وجود دارد نشانگر این بود که مناسب ترین گزینه آیسسکو برای انتخاب پایتخت مذهبی جهان اسلام ، شهری جز مشهد نمی تواند باشد.
وی افزود: مشهد با وجود حرم مطهر امام هشتم شیعیان جهان اسلام، میتواند مرکزانتشار صلح، عدالت، برادری و اخوت باشد در جهان اسلام باشد. مسوول کمیسیون فرهنگی شورای اخوت اسلامی افغانستان، انتخاب مشهد را به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در بهبود روابط بین المللی با سایر کشورها بسیار موثر عنوان کرد و افزود: با این انتخاب، توجه جهان اسلام به این مرکز بیش از پیش جلب خواهد شد و توقعات و انتظارات نیز از این مرکز بیشتر خواهد شد.
 وی ادامه داد: با توجه به درایتی که در مسوولان اجرایی و مردم این شهر مشاهد کردم و به ویژه تاکیدات مقام معظم رهبری به عنوان رهبر مسلمانان جهان، مبنی بر اینکه ایران به عنوان یک کشور بزرگ اسلامی که دارای پیشینه بزرگ دینی و فرهنگی است با عالم اسلام بهترین همکاری را داشته باشد، این امادگی در اکثریت مطلق کشورها وجود دارد که به مشهد بعنوان پایتخت فرهنگی نگاه کرده و از این شهر برای پرورش مناسبات دینی و فرهنگی در جهت حفظ اخوت اسلامی استفاده کنند.

  • تاریخ درج تاریخ درج: 13 بهمن 1395