مشاور فرهنگی اجتماعی رییس اجرایی دولت وحدت افغانستان

مشاور فرهنگی اجتماعی رییس اجرایی دولت وحدت افغانستان
مشاور فرهنگی اجتماعی رییس اجرایی دولت وحدت افغانستان گفت: ظرفیت های مشهد، از آن شهری ممتاز ساخته است سید آقا فاضل سنچراکی بیان کرد: مشهد یکی از شهرهای مهم ایران نه تنها از بعد جمعیت و تنوع اجتماعی، بلکه به لحاظ فرهنگی و تاریخی است.
 وی ادامه داد: پتانسیل ها و ظرفیت های مشهد باعث شده تا این شهر علاوه بر ایران، مورد توجه کشورهای همسایه، منطقه و عموم مسلمانان به ویژه شیعیان جهان قرار بگیرد. آقا فاضل سنچراکی، حضور ها میلیون ها زائر از سراسر جهان در مشهد را نشان دهنده اهمیت این شهر و شایستگی آن به عنوان پایتخت فرهنگی جان اسلام در سال 2017 دانست.
 وی ادامه داد: معنویت، اخلاص، راز و نیاز، دعا و تولیدات فکری، فرهنگی و معنوی در این شهر به گونه ای است که شاید در بسیاری از شهرهای جهان اسلام وجود نداشته باشد. آقا فاضل سنچراکی اضافه کرد: از طرفی آثار باستانی و گرانبهای تاریخی موجود در مشهد، از آن، شهری ممتاز و ویژه ساخته است. وی با اشاره به تاثیر رویداد بین المللی مشهد 2017 در گسترش روابط بین المللی با سایر کشورها، گفت: برگزاری این رویداد در حضور زائران و اتباع کشورهای مختلف، ضمن گرد آوردن تمامی کشورهای اسلامی در مشهد، نقش به سزایی در افزایش تعامل فرهنگی و روابط انسانی و بین المللی می تواند داشته باشد.
 مشاور فرهنگی اجتماعی رییس اجرایی دولت وحدت افغانستان با تاکید بر اهمیت وحدت و همدلی میان مسلمانان با توجه به مشکلات موجود نظیر تروریسم و افراطی گری، گفت: دین مقدس اسلام، بهترین و مناسب ترین راه را معرفی کرده است. آقا فاضل سنچراکی ادامه داد: چنانچه اقوام و ملل گوناگون جهان اسلام دریابند که بر اساس ارزش های دینی، خون مسلمان بر مسلمان حرام است و کرامت مسلمانان بر یکدیگر واجب است، هیچ دچار بروز چنین مشکلاتی نخواهیم شد. وی اضافه کرد: از سویی دیگر، اختلاف امری طبیعی است و باید از راه گفت و گو و منطق حل شود و نباید سبب خشونت شود.

  • تاریخ درج تاریخ درج: 7 بهمن 1395