مفتی اعظم کشور لبنان

مفتی اعظم کشور لبنان
مفتی اعظم کشور لبنان گفت: جهان اسلام، امروز نگران تروریسم و افراطی گری است. الایمان الرفائی در خصوص موضوع تروریسم و افراطی گری موجود در جهان بیان کرد: امروز، جهان اسلام از تروریسم و افراطی گری شکایت دارد و تمامی مسلمانان نگران آن هستند.
 وی ادامه داد: با وجود این که در اروپا به لحاظ زبان و نژاد، اختلاف های زیاد و جنگ های دینی و مذهبی وجود دارد، اما اکنون تمامی آن ها، کشوری واحد و اتحادیه ای با عنوان اتحادیه اروپا را تشکیل داده اند. الرفائی با بیان این که درگیری و جنگ های موجود در جهان اسلام هیچ گاه بین مسلمانان نبوده است، افزود: این جنگ ها را کسانی راه انداخته اند که بین مسلمانان رسوخ کرده اند و از بیرون، باعث ایجاد افراطی گری و تروریسم شده اند.
وی ادامه داد: مسلمانان باید صلح، تعاون و چشم پوشی را در دستور کار خویش قرار دهند و دست خود را به سمت یکدیگر برای نیل به تعامل بیشتر دراز کنند. الرفائی درباره انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام گفت: مشهد، شهری با تاریخ و فرهنگ غنی و دیرینه و دارای آثار تاریخی و اسلامی بسیاری است. مفتی اعظم کشور لبنان ادامه داد: انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی اسلامی در سال 2017، فرصت ارزشمندی است که این شهر بتواند ارزش ها، ظرفیت ها و پتانسیل های خود را به جهانیان معرفی کند.

  • تاریخ درج تاریخ درج: 7 بهمن 1395