نشست معاونان آموزشی دانشگاه های سطح یک کشور در هتل پردیسان برگزار شد

نشست معاونان آموزشی دانشگاه های سطح یک کشور در هتل پردیسان برگزار شد
نشست معاونان آموزشی دانشگاه های سطح یک کشور در سالن همایش حافظ هتل پردیسان برگزار شد.
در این نشست که توسط معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، حدود 15 نفر از معاونان آموزشی دانشگاه های برتر وزارت علوم تحقیقات و فناوری حضور داشتند.
دکتر شریعتی نیاسر؛ معاون آموزشی وزارت علوم، مهمان ویژه این نشست به شمار می رود.
از ابتدای امسال، این برای دومین بار است که نشست معاونان آموزشی دانشگاه های برتر کشور برگزار می شود.
هدف از برگزاری نشست معاونان آموزشی دانشگاه های سطح یک کشور، تصمیم گیری درخصوص آئین نامه های آموزشی برای دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، استعدادهای درخشان، بوده است.  • تاریخ درج تاریخ درج: 30 آذر 1396