نشست هم اندیشی ایجاد انجمن حرفه ای هتلداری خراسان رضوی در هتل پردیسان برگزار شد

نشست هم اندیشی ایجاد انجمن حرفه ای هتلداری خراسان رضوی در هتل پردیسان برگزار شد
نشست هم اندیشی و اطلاع رسانی ایجاد انجمن حرفه ای هتلداری خراسان رضوی در آمفی تئاتر هتل پردیسان برگزار شد.
در این نشست، حدود 230 نفر از مالکان هتل های سراسر استان حضور داشتند.
این برای نخستین بار است که تمامی مالکان هتل های استان خراسان رضوی به صورت چشم گیر در نشستی حاضر می شوند.
  • تاریخ درج تاریخ درج: 28 آذر 1396