نشست پژوهشکده مطالعات فرهنگی وزارت علوم در هتل پردیسان آغاز به کار کرد

نشست پژوهشکده مطالعات فرهنگی وزارت علوم در هتل پردیسان آغاز به کار کرد

نشست هیئت امناء کمیسیون دائمی شورای پژوهشی و اعضاء هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی وزارت تحقیقات، علوم و فناوری در سالن کنفرانس حافظ هتل پردیسان آغاز به کار کرد.

در جلسه امروز این نشست، حدود 30 نفر از هیئت امناء، کمیسیون دائمی، اعضاء شورای پژوهش و اعضاء هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی علوم حضور داشتند.

سیاست گذاری های علمی پژوهشی این پژوهشکده، اولویت گذاری های پژوهشی، طرح ریزی برنامه استراتژیک 3 سال آینده، تعیین راهبردهای آتی و همچنین بررسی پروژه های سال جاری اعضاء هیئت علمی، مهم ترین موضوعاتی است که در این نشست 2 روزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

لازم به یادآوری است، نشست 2 روزه پژوهشکده مطالعات فرهنگی وزارت تحقیقات، علوم و فناوری در روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم مرداد ماه جاری در هتل پردیسان برگزار می شود.

  • تاریخ درج تاریخ درج: 13 مرداد 1395