نشست «فناوری های نوین تولید بهینه خربزه» در هتل پردیسان برگزار شد

نشست «فناوری های نوین تولید بهینه خربزه» در هتل پردیسان برگزار شد
در این همایش که توسط شرکت های «داناب»، «رشد رهنمون توس» و «زیست راندمان»، حدود 70 نفر از کشاورزان و کارشناسان کشاورزی از استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سمنان، کرمان و زنجان حضور داشتند.
 مدیران شرکت های کشاورزی و نمایندگان شرکت های توزیع کننده کود، مدعوین دیگر این همایش را به خود اختصاص داده است. از جمله اهداف این همایش می توان به آشنایی کشاورزان با فناوری های نوین عرصه کشاورزی همچون بذر های اصلاح شده، کودهای کامل برای خربزه، سموم دفع افات، کودهای بیولوژیک و ... می توان اشاره کرد. روش های تولید نوین تولید بذر و میوه، بهترین روش های مصرف بهینه کود، روش های صحیح و به موقع استفاده از سموم و ... مهم ترین محورهای نشست «فناوری های نوین تولید بهینه خربزه» را شامل می شود.
لازم به یادآوری است، شرکت های «داناب»، «رشد رهنمون توس» و «زیست راندمان»، جزء شرکت های دانش بنیان و مورد تایید مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی است.


  • تاریخ درج تاریخ درج: 23 بهمن 1395