هتل پردیسان محل برگزاری دوازدهمین پودمان علمی مدیران دفاتر فنی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

هتل پردیسان محل برگزاری دوازدهمین پودمان علمی مدیران دفاتر فنی  دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

دوازدهمین پودمان علمی مدیران دفاتر فنی  دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور به میزبانی علوم پزشکی مشهد ، در محل سالن های سمینار هتل پردیسان برگزار شد. در این دوره آموزشی هتل پردیسان میزبان بیش از 150 نفر از مدیران دفاتر فنی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور بود.                                                                                                                                                                                            


  • تاریخ درج تاریخ درج: 16 شهریور 1394