هتل پردیسان، میزبان گردهمایی تبیین طرح احیاء تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی

هتل پردیسان، میزبان گردهمایی تبیین طرح احیاء تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی
هتل پردیسان مشهد در شهریور ماه میزبان گردهمایی « تبیین طرح احیاء تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی با محوریت تحویل حجمی آب با نصب کنتورهای هوشمند با مشارکت مردمی و تدبیر آب » بود که به همت شرکت آب منطقه ای خراسان برگزار شد. 
  • تاریخ درج تاریخ درج: 9 شهریور 1394