هشتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران در هتل پردیسان برگزار شد

هشتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران در هتل پردیسان برگزار شد
هشتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران در قالب جشنواره فردی در آمفی تئاتر هتل پنج ستاره پردیسان برگزار شد.
این جشنواره توسط باشگاه مجریان و هنرمندان ایران، باشگاه ایران مجری و شرکت همایش سازان طوس و در چندین سالن در سطح شهر مشهد برگزار شده است.
700 اجرای صحنه ای در بخش های مختلف اعم از اجرا، شعبده بازی و ... ، از جمله مهم ترین برنامه های هشتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران را به خود اختصاص داده است.

  • تاریخ درج تاریخ درج: 1 اردیبهشت 1397