همایش بررسی راهبردی چالش های فعلی و آتی مدیریت منابع انسانی در هتل پردیسان برگزار شد

همایش بررسی راهبردی چالش های فعلی و آتی مدیریت منابع انسانی در هتل پردیسان برگزار شد
همایش بررسی راهبردی چالش های فعلی و آتی مدیریت منابع انسانی در آمفی تئاتر هتل پنج ستاره پردیسان مشهد برگزار شد.
در این همایش که توسط شرکت کاوش گران بهبود کیفیت برگزار شد، حدود 250 نفر از مدیران منابع انسانی سازمان های دولتی و خصوصی از سراسر کشور حضور داشتند.
حاکمیت شرکتی با رویکرد مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، مدل سیستمی اقتضایی مدیریت منابع انسانی، مدیریت عملکرد با تاکید بر نقش نسل جوان در سازمان ها و ... از جمله محورهای این همایش را به خود اختصاص داده است.
علاوه بر این، می توان به موارد دیگری همچون ارزیابی بلوغ فرآیندهای منابع انسانی و توسعه شایستگی های آتی کارکنان بارویکرد پرورش استعدادها اشاره کرد.
لازم به یادآوری است، شرکت کاوشگران بهبود کیفیت در سال 1394 با هدف ارتقا و بهبود سطح مدیریتی سازمان ها و با استفاده از طراحی ، اجرا و پیاده سازی ، پشتیبانی و آموزش سیستم ها و نظام های نوین مدیریتی و کیفیتی سری ایزو در جهت افزایش سهم بازار سازمان ها و شرکت ها تاسیس شده است.


  • تاریخ درج تاریخ درج: 17 شهریور 1397