همایش بررسی چالش‌های نظام سلامت در هتل پردیسان مشهد برگزار شد

همایش بررسی چالش‌های نظام سلامت در هتل پردیسان مشهد برگزار شد
همایش «بررسی چالش‌های نظام سلامت» در هتل پنج ستاره پردیسان مشهد برگزار شد.
در این همایش ظفرقندی؛ رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی گفت: رسیدن به اهداف عالی سلامت نیازمند اتاق فکر است.
وی ادامه داد: در چالش های نظام سلامت ، نقدمکرر و بهبود اوضاع به درستی انجام نشده است و بایدبا ساماندهی صحیح مشکلات به صورت فنی بررسی شود.
وی همچنین در مورد طرح ارجاع در نظام سلامت گفت: این طرح ضروری و به نفع مردم و نظام سلامت است .
دکترقاضی زاده هاشمی ،نماینده مجلس نیز دراین همایش گفت :باید با کاهش هزینه های ساختاری و اداری ، هزینه های نابجای حوزه سلامت را حذف کرد.
وی افزود : استفاده درست از سیستم مدیریت ، نظام ارجاع و پزشک خانواده مبتنی بر قدرتمندسازی نهادهای خرید خدمت می تواند در کاهش هزینه ها موثر باشد .
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در این همایش گفت : هزینه های سلامت هر روز بیشتر می شود، شاخص رشد هزینه ها در بخش سلامت در ۲۰ سال گذشته ، 70برابر و در بخش دارویی 107 برابر شده است .
دکتر خاتمی افزود :این مقوله باید اصلاح و اقتصاد سلامت باید رعایت شود .
وی تاکید کرد : بخش دولتی نباید با بخش خصوصی در توانمندسازی فاصله داشته باشد و الگوی استفاده از منابع باید به درستی تعریف و ارائه شود .
در این همایش یک روزه ،صاحب نظران حوزه سلامت و روسای بیمارستان ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی چالش های حوزه سلامت را بررسی کردند.

  • تاریخ درج تاریخ درج: 27 مرداد 1397