همایش بزرگ مالیاتی در هتل پردیسان برگزار شد

همایش بزرگ مالیاتی در هتل پردیسان برگزار شد

همایش بزرگ مالیاتی اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/94 و اجرای آن، طرح جامع مالیاتی و جرم مالیاتی برگزار شد.

در این همایش که در محل آمفی تئاتر هتل پردیسان برگزار شد، 150 نفر از مدیران مالی، مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت ها و همچنین کارشناسان حسابداری و حسابرسی حضور داشتند.

جزئیات تغییر قانون مالیات های مستقیم و جرم مالیاتی و همچنین اجرای طرح جامع مالیاتی از ابتدای امسال، مهم ترین محورهای این همایش را به خود اختصاص داده است.

لازم به ذکر است، همایش بزرگ مالیاتی، توسط شرکت همکاران سیستم و با همکاری سازمان امور مالیاتی خراسان رضوی برگزار شده است.

  • تاریخ درج تاریخ درج: 22 تیر 1395